FAQ

Vanlige spørsmål

Hvordan kvalitetsikrer Anbudsmegleren anbudsprossesen?
Anbudsmegleren går grundig gjennom oppdragsgiverens ønsker og behov knyttet til byggeprosjektet. Det er viktig å avklare forventninger og budsjett på et tidlig stadie. Alle utførende bedrifter Anbudsmegleren setter deg i kontakt med, har gått gjennom grundig sjekk av fagkompetanse, forsikringer, økonomi og referanser. Vi tilbyr oppfølging gjennom hele prosessen, fra idé til ferdigstilt prosjekt.

Er Anbudsmegleren en prosjekterende part?
Anbudsmegleren har ingen prosjekteringsansvar. Vi bistår byggherre med å finne rett kompetanse og tilbyder til byggeprosjektet, og kan bistå med kvalitetskontroll av milepæler i byggeprosjektet gjennom vårt nettverk av byggmestere og takstmenn.

Hvilken type prosjekter kan Anbudsmegleren hjelpe med?
I utgangspunktet bistår vi ved alle typer byggeprosjekter og innkjøpsoppdrag. Vi har daglig kontakt med håndverksbedrifter i alle størrelser over hele landet. Vårt brede kontaktnett gjør at vi etterstreber å løse alle henvendelser. Gjerne ta kontakt (link til skjema)

Hva kan jeg forvente av Anbudsmegleren?
Vi jobber etter “No cure, no pay-prinsippet”.
Det betyr at vår modell avhenger av fornøyde parter i hele verdikjeden. Vår viktigste oppgave er å sikre god kommunikasjon og fremdrift av ditt byggeprosjekt og sørge for best mulig betingelser på et seriøst grunnlag. Kvalitet, kompetanse og ryddighet skal kjennetegne prosjekter vi jobber med.

Noe annet du lurer på?
Kontakt oss gjerne her 

Kompetansebedriftene vi samarbeider med, innehar minst ett av disse sertifiseringene: